خیال بارونی

خیال هایم همه، خیس حضورت هستند

آخ که چقد دلم برا دلتنگیات تنگ شده

وقتایی که دلت برام تنگ میشد

و..........

چقد دلت بی رحم شده

دیگه نه تنگ میشه

نه دلتنگی من براش مهمه...

انیس

هیچ کس نیست

خسته ام از این تنهایی که حتی خبری از تو هم نیست

دلتنگتم

نمیدونی چقد سخته

نشنیدن صدات وقتی از دلتنگی

فقط اشکات میریزن...

 

انیس

کاش مثل قبل بودی

وقتی حالم اینقد بد بود چقد حواست به من بود

و کــــــــــاش

 من هم مثل قبل بودم...

هر روز لحظه شماری می کردم که صداتو بشنوم

چی به سر علاقمون اومد؟

تـــقــصــــیـر تـــــــــو بــــود یـــا مــــــن؟

انیس

خودت بهم قول دادی

تا آخرش باشی

هنوز به آخر نرسیده جا زدی

چی شد؟

احساست کم اومد؟؟؟

وقتی میدونی کم میاری الکی قول نده...

انیس

دلم برات تنگه

نمیدونم چی بگم

نمیدونم کجایی...

انیس

برای دوستی که بی خبر رفت

الهام جان

چرا اینقد زود؟

هنوز باو ر نمیکنم

امروز برای همیشه رفتی زیر یه عالمه خاک

دلم برات یه ذره شده بود

بهت گفته بودم که....

           برای شادی روحش صلوات

انیس

نمیدونی چه حس خوبیه

وقتی که میای دلتنگ و بی تاب

 نوبت منه که

جبران کنم همه دلتنگی هامو

همه لحظه هایی که میخواستم باشی و نبودی

چقد لذت داره

حـــــــــس انــتـــقــــام

امـــــــــــــا

مگه دلم میزاره ...

انیس

نمیدانم چرا با اینکه میدانم

از آن من نخواهی بود

چرا با تار و پود جان

برایت خانه می سازم...

کـپی شده

انیس

حالم خوب نیست

هیچکس نمیتونه آرومم کنه

حتی از نگاه دیگزان هم دیگه نمی ترسم

اشکام تموم روز صورتمو خیس نگه داشتن

حتی تو ، حتـــــــــــــــــــی تـــــــــــــــــــــــــو هم

دیگه نمیتونی آرومم کنی

..................حرفات خیلی سنگین بود...

انیس

با دستای خودم کشتم

همه احساسی رو که بهت داشتم

فکرشم نمی کردم

یه قاتل حرفه ای باشه

فقط منتظر یه ذره احساس از طرف توام...

انیس

دلم خیـلـــــــی گرفـــتـــــــه

گاهی فکر میکنم حتی تو هم حرفامو نمیفهمی

تویی که تمام زندگی من بودی

من هر روز به امید شنیدن صدات از خواب بیدار می شدم

امـــــــــــــــــا الان....

نمیخوام بگم جا زدم ،نـــــــــــــــه

فقط خســـــتــــــــه ام 

دلم یه خواب طولانی می خواد...

 

انیس

خسته ام از این مسافرت های همیشگی تو

از این نبودن همیشه تو

دلم میخواد بی خیالت شم

میـــدونــــــــم

الان  میگی بی اراده

یه حرفی بزن که بتونی پاش وایسی...

انیس